น้ำหมึก Eco-Solvent สำหรับ Epson L1300

 

 

 

 

 

   น้ำหมึก Eco-Solvent Inkjet ขนาด 240ml ออกแบบมาสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ L1300 ของ Inkman 

โดยเฉพาะ **ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ที่ผ่านการแปลงระบบ Inktank ให้รองรับ Eco-Solvent แล้วเท่านั้น!

 

ขนาด 100ml ราคา 450 บาท / 1ขวด

ขนาด 240ml ราคา 900 บาท / 1 ขวด

มีจำนวน 4 สี C,M,Y,K ราคานี้คือราคาต่อขวด 

 

น้ำหมึก Eco-Solvent 100 ml.                                     450 บาท / 1 ขวด            

น้ำหมึก Eco-Solvent 240 ml.                                     900 บาท / 1 ขวด            

Visitors: 118,839