- Flex Print

 

 

 

 

เฟล็กซ์ปริ้นท์โลโก้ และลวดลายติดเสื้อ

ใช้คู่กับเครื่องปริ้นท์หมึกน้ำมัน Eco-Solvent

  เฟล็กซ์ปริ้นท์ 30 แผ่น/แพค (ขนาด A4)          ราคา      1,500   บาท

  เฟล็กซ์ปริ้นท์ 30 แผ่น/แพค (ขนาด A3)          ราคา      2,600   บาท

Visitors: 122,631